Vượt qua giới hạn quang học cho phép lưu trữ gấp 28000 lần trên đĩa Blu-Ray 12 Centimet

tháng 3 07, 2021