Nhật Bản triển khai tàu giám sát đại dương SWATH mới

tháng 3 07, 2021