Intel đang xây dựng các Chip bán dẫn mới để cố gắng giành lại vị thế nhưng TSMC của Đài Loan đang tăng vọt phía trước

tháng 3 26, 2021