Điều gì sẽ xảy ra nếu Red Skull cố gắng rời khỏi hành tinh Vormir?

tháng 3 25, 2021