Điều gì sẽ xảy ra nếu Red Skull cố gắng rời khỏi hành tinh Vormir?

Ngày:25/03/2021  
Red Skull đã gây rối với khối lập phương tesseract có chứa viên đá không gian.
Như chúng ta đã biết, viên đá không gian có thể mở các cánh cổng wormhole.
rednull chạm đá

vì vậy, khối Tesseract đã dịch chuyển Red Skull đến hành tinh Vormir như một hình phạt cho việc làm đụng chạm đến viên đá.
rednull

Lần tới khi chúng ta gặp anh ta, anh ta đang canh giữ viên đá linh hồn.

Vì vậy, bây giờ chúng ta đã hiểu ngữ cảnh của câu hỏi nên giờ chúng ta hãy trả lời nó.

Khi anh ta được dịch chuyển tức thời là năm 1942. Lần tiếp theo chúng ta thấy anh ta là trong phần Infinity war phim cuộc chiến vô cực là năm 2019. Đó là khoảng cách 71 năm vì vậy Red Sknull đã ở đó 71 năm.

Theo như tôi biết, Red Sknull trông không khác lắm khi chúng ta nhìn thấy anh trong Infinite War. Vì vậy, điều đó nói rõ rằng kể từ khi viên đá linh hồn và viên đá không gian đặt anh ta ở đó, chúng không mong đợi anh ta ra đi sớm bởi vì anh ta không già đi chút nào trong 71 năm.
red Sknull

Vì vậy, nếu anh ta cố gắng rời đi, anh ta rất có thể sẽ bị dịch chuyển trở lại để dành phần còn lại của cõi vĩnh hằng ở đó
Mặc dù tôi cảm thấy rằng số phận của Red Skull là một hình phạt công bằng và mỉa mai, nhưng nó nhất thiết đòi hỏi Viên đá Không gian, và do đó có lẽ là tất cả các Viên đá Vô cực, phải có ý chí riêng. Trong trường hợp đó, câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại cho phép Thanos sử dụng chúng theo cách anh ta đã làm.