Samudryaan thiết bị khai thác khoáng sản quý hiếm ở đại dương

Ngày:25/03/2021  
samudryaan


‘Samudrayaan’ là một phần của dự án thử nghiệm của Bộ Khoa học Trái đất nhằm khai thác khoáng sản quý hiếm ở đại dương.
Dự án đề xuất cử một phương tiện lặn với ba người xuống độ sâu khoảng 6000 mét để thực hiện các nghiên cứu sâu dưới nước. Dự án được thực hiện bởi Viện Công nghệ Đại dương Quốc gia (NIOT), Chennai phù hợp với sứ mệnh ‘Gaganyaan’ đầy tham vọng của ISRO là đưa một phi hành gia lên vũ trụ vào năm 2022. 
samudryaan


Matsya được hiển thị trong bức ảnh cuối cùng là mô-đun phi hành đoàn của Samudrayaan.
Phương tiện được phát triển bởi bản địa có khả năng bò dưới đáy biển ở độ sâu 6 km trong 72 giờ.
Dự án đề xuất chở ba người trong một phương tiện lặn xuống độ sâu 6000 mét dưới biển để phục vụ các nghiên cứu khác nhau. Tàu ngầm chỉ đi được khoảng 200 mét.
samudryaanwww.Uviet.net