Điều gì sẽ xảy ra nếu một hóa thạch chú vi khuẩn được phát hiện trên sao Hỏa?

Ngày:09/03/2021  
Những thứ này được phát hiện trong một thiên thạch sao Hỏa ở Nam Cực vào năm 1996. Khí bị mắc kẹt trong thiên thạch gần giống với bầu khí quyển của sao Hỏa, đó là lý do tại sao nó được coi là sao Hỏa.

Sự sống hoá thạch


Những cấu trúc giống hình que nhỏ đó được đề xuất là vi sinh vật dựa trên hình thức, các hóa chất hữu cơ đặc biệt và các hạt magnetit tương tự như các cấu trúc được tìm thấy trong các vi sinh vật trên cạn.
Các tác giả đồng ý rằng không có bằng chứng nào là kết luận, nhưng xét về tổng thể, cách giải thích tốt nhất là sự sống hóa thạch.
Những người hoài nghi cho rằng các hóa chất hữu cơ có thể là do ô nhiễm trên cạn. Và do đó, sau 25 năm, cuộc tranh luận đã giải quyết thành "đúng là chúng", lúc thì "không, chẳng phải chúng." Khoa học có một quan điểm khi bạn chỉ cần công bố những phát hiện của mình và để trò chơi bắt đầu.

Có ý kiến cho rằng: Những bức ảnh đó có xu hướng bị sai lệch vì một phần của quá trình chuẩn bị cho loại kính hiển vi điện tử đó là phủ lên mục tiêu một lớp vàng rất mỏng. Điều đó có xu hướng tụ lại trên mọi thứ và làm cho chúng trông “bệu” hơn, vì vậy, ví dụ như những đường gờ nhỏ trên bề mặt của một thứ gì đó đột nhiên trông giống như những con vi khuẩn nhỏ, kiểu như trong bức ảnh ở trên.

Nghĩ rằng các chất gây ô nhiễm trên cạn có thể xâm nhập vào một thiên thạch trên lớp băng xanh ở Nam Cực là cách giải thích đặc biệt nhất mà tôi từng thấy.

Mặt khác, một số cấu trúc vi khuẩn dạng hình que dường như đang trồi lên từ đá rắn, cho thấy cấu trúc khoáng vô cơ.

Vì vậy, giống như hầu hết các nhà khoa học, tôi không vội vàng. Sự nghiệp của tôi sẽ không bị đe dọa nếu ngày mai vấn đề không được quyết định. Vì vậy, tôi có thể chờ đợi trong sự kiên trì.

www.Uviet.net