Hải Lục Không Quân Ấn Độ cuối cùng đã đồng ý mua máy bay không người lái có vũ trang từ Mỹ với thỏa thuận trị giá 3 tỷ USD

tháng 3 09, 2021