Cấu trúc nano ba chiều thông minh Intelligent Holographic Nanostructures có thể đạt 400 EXAFlops và vượt xa mật độ thần kinh não người

tháng 3 10, 2021