Động vật nào có chức năng cơ thể ấn tượng nhất?

Ngày:11/03/2021  
Hãy tưởng tượng xem, bạn cần một nhà vệ sinh thật sự lớn cho loài cá voi xanh sinh vật khổng lồ trong nước…

Khi chúng đi tiểu - hãy chú ý hình ảnh sau đây:


Chúng có thể thải ra 1200 lít nước tiểu trong một ngày với bàng quang có thể chứa tới 300 lít (80 gallon). Con người trung bình sản xuất 800 đến 2000 ml trong một ngày.

Họ lấy nước trực tiếp từ đại dương. Giống như các loài động vật biển khác, chúng có thận siêu nạp có thể xử lý muối. Máu của họ có nồng độ muối rất giống với máu của chúng ta.