Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp thuận khả năng bán máy bay P-8A trị giá 1,77 tỷ USD cho Đức

tháng 3 22, 2021