Bằng chứng nào cho thấy các động vật trên cạn đến từ loài cá?

Ngày:16/03/2021  
Năm 2004, một nhóm ba người làm việc tại Bắc Cực của Canada đã tìm thấy thứ mà họ đang tìm kiếm trong một lớp đá khoảng 375 triệu năm tuổi.
Họ đặt tên cho nó là “Tiktaalik”, là tiếng Inuktitut có nghĩa là “Cá nước ngọt lớn”.

Đó rõ ràng là một con cá. Nó có vảy và mang.
Tiktaalik

Nó cũng có khuỷu tay. Một con cá. Bằng khuỷu tay. Bạn thường chỉ tìm thấy các loài bò sát khuỷu tay, động vật lưỡng cư, động vật có vú và chim. Bạn biết đấy - loại động vật có xương sống mà bạn tìm thấy trên cạn. Cá không cần thiết phải có khuỷu tay trừ khi bạn biết đấy, nó bò trên cạn. Sau đó, chúng có thể hữu ích.

Bây giờ, chúng ta đã biết về loài cá có thể sống sót trong không khí và trên cạn trong một khoảng thời gian giới hạn. Những loài như vậy vẫn tồn tại.
cá phổi

Giống như cá phổi
Nhưng có vẻ như tiktaalik đã có thể đi lại trên đất liền dễ dàng hơn nhiều. Sự khác biệt giữa việc không bẻ cong phần đuôi phụ mà có thể bẻ cong khuỷu tay để di chuyển chính xác nơi nó muốn đến.

www.Uviet.net