Trăn bóng cái sống được bao lâu?

Ngày:16/03/2021  
Mặc dù mọi cuốn sách văn bản về loài rắn - đều nói rằng chúng có tuổi thọ trung bình là 18 năm, nhưng rõ ràng có một số con đều vượt qua giới hạn tuổi thọ đó, bằng cách nào?.

Có một con trong Vườn thú St. Louis 62 tuổi, và nó đã thực sự đẻ trứng! Thông thường, chúng sống trung bình hơn 20-30 năm, nhưng chúng có thể sống lâu hơn (điều này không hiếm nếu chúng được chăm sóc đúng cách, nhưng một phần vẫn là do may mắn). Một số con đã bước vào độ tuổi 40, đó là lý do vì sao kích thước của nó không hề nhỏ. Đây là con trăn 62 tuổi ở St. Louis.
Trăng 62 tuổi


www.Uviet.net