Twitter đã đình chỉ vĩnh viễn tài khoản ông chủ công ty MyPillow

tháng 2 02, 2021