Kushner Con rể của Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình

tháng 2 02, 2021