Quân đội Hoa Kỳ chuẩn bị mua thêm mìn sát thương M18A1 Claymore

tháng 2 15, 2021