Cơ Quan DARPA Phát Triển UAV Chiến Đấu Mới Với Khả Năng Không Chiến

tháng 2 16, 2021