Mặt trời nhân tạo của Hàn Quốc lập kỷ lục thế giới khi đạt 100 triệu độ và kéo dài trong 20 giây

tháng 2 02, 2021