Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Mặt trời nhân tạo của Hàn Quốc lập kỷ lục thế giới khi đạt 100 triệu độ và kéo dài trong 20 giây

Thứ Ba, tháng 2 02, 2021