Tỷ phú Steve Cohen từ bỏ Twitter, dẫn biện các mối đe dọa náo động từ GameStop

tháng 1 31, 2021