Mạng Starlink của SpaceX có thể tạo ra doanh thu $30 tỷ, nhiều gấp 10 lần so với kinh doanh tên lửa

tháng 2 22, 2021