DC Hecate có phải là Thần mạnh nhất trong Đa vũ trụ DC? Cô ấy có mạnh hơn cả Zeus và Ares không?

Ngày:22/02/2021  
Vị thần mạnh nhất / quyền năng nhất trong Đa vũ trụ DC là ai?

Tuy nhiên, có một điểm điều chỉnh quan trọng mà chúng ta nên thực hiện trước. Để trích dẫn Circe trong tập truyện Justice League Dark v2 # 16 (2019):

“[Hecate] là ánh sáng chói lòa của sự sáng tạo, của trí tưởng tượng. Sức mạnh của cô gần như vô hạn. Cô ấy còn hơn cả một nữ thần. Chính cô ấy là tạo hóa. "
Hecate không chỉ là Nữ thần Phù thủy và Phép thuật Hy Lạp… cô ấy LÀ ma thuật. Toàn bộ linh hồn của cô, toàn bộ con người, được tạo nên trực tiếp từ những phép thuật đầu tiên được tìm thấy trong Đa vũ trụ DC. Cô ấy ăn thịt tất cả các vị thần và thậm chí cả nhà của họ trong Sphere of Gods.

Trong khi các vị thần tồn tại thông qua niềm tin của con người, thì Hecate tồn tại thông qua “những giấc mơ về điều không thể” của nhân loại. Bởi vì nó, cô ấy là không hiện hữu.

Trong Justice League Dark và Wonder Woman: The Witching Hour (2018), sức mạnh của Hecate được ám chỉ ở chỗ này và chỗ khác. Như cô ấy giải thích:

“Các vị thần trên đỉnh Olympus đã chào đón cô ấy như một người trong số họ. Ngay cả thần Zeus hùng mạnh cũng công nhận rằng sức mạnh của cô ấy vượt quá sức tưởng tượng… ”

www.Uviet.net