Không quân Mỹ nhận máy bay tấn công hạng nhẹ AT-6E Wolverine đầu tiên

tháng 2 21, 2021