Liệu rằng Vũ trụ Có một trung tâm hấp dẫn và Các thiên hà có quay quanh trung tâm này không?

tháng 2 21, 2021