Liệu rằng Vũ trụ Có một trung tâm hấp dẫn và Các thiên hà có quay quanh trung tâm này không?

Ngày:21/02/2021  
Có một số khu vực khá kỳ lạ trong vũ trụ đang kéo dần các nhóm thiên hà khổng lồ về phía chúng. Có thể kể đến một vài cái tên là Great Wall và cụm Shapely là những khu vực khổng lồ của các thiên hà được nhóm lại. Đặc điểm này đã kéo các nhóm khác về phía chúng bao gồm cả nhóm thiên hà của chúng ta, hãy hình dung như nhóm lân cận Local Group.

Trong hình ảnh này, các cụm này dầy đặt hội tụ như các sợi giống như cụm dải màu đỏ ở bên phải:
Tuy nhiên, để trả lời cho câu hỏi của bạn, trung tâm sẽ là điểm của Vụ nổ Bigbang (Vụ nổ lớn phát tán vật chất) hoặc một Big Crunch (điểm siêu hội tụ vật chất) thì tùy thuộc vào cách bạn nghĩ về thời điểm bắt đầu. Nhưng chúng ta không quay quanh điểm đó mà chúng tôi đang mở rộng ra khỏi nó.


Người ta chỉ ra rằng ý tưởng về một điểm trung tâm thực sự là sai lệch như tôi đã tuyên bố ban đầu rằng đối với trung tâm “chúng ta không quay quanh điểm đó mà chúng tôi đang mở rộng ra khỏi nó.”. Không có trung tâm thực tế. 

Vũ trụ giãn nở theo mọi hướng cùng một lúc. Về mặt đó, mọi điểm đều là trung tâm và tất cả đều mở rộng ra xa nhau mặc dù một số nhóm thiên hà địa phương di chuyển nhanh hơn đây là cách chúng có thể di chuyển về phía nhau. Tuy nhiên, trên một khoảng cách đủ lớn, tốc độ mở rộng kết hợp có nghĩa là tốc độ mở rộng trên tất cả nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

www.Uviet.net