GPU trên máy tính để bàn mô phỏng 24 tỷ nơ-ron thần kinh Vỏ não của động vật có vú

tháng 2 12, 2021