Intel ra mắt Chip chơi game GPU mới đầu tiên của mình trong thử nghiệm 3DMark Mesh Shader

tháng 2 10, 2021