Huntington Ingalls giành được hợp đồng trị giá 175 triệu đô la để hỗ trợ hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ

tháng 2 27, 2021