Hải quân Mỹ muốn mua "Tàu mặt nước đặc biệt" mới

tháng 2 27, 2021