Người Canada trong số 3 người chi trả $55 triệu để tham gia phi hành đoàn không gian cá nhân đầu tiên của SpaceX

tháng 1 27, 2021