Chiếc trực thăng HUP-3 Retriever sáng loáng sau khi được phục chế tinh xảo

tháng 1 27, 2021