Chiếc trực thăng HUP-3 Retriever sáng loáng sau khi được phục chế tinh xảo

Ngày:27/01/2021  
Một nhóm Phục chế đã tạo ra một viên ngọc được đánh bóng khác trong năm nay dưới dạng Piasecki HUP-3 Retriever. Thường được sử dụng để tìm kiếm và cứu nạn, phiên bản loạt phim New year new me "năm mới tôi cũng mới" này là một phần của dòng cứu sinh gồm hơn 300 biến thể HUP được chế tạo. Đó là một ví dụ ban đầu về thiết kế máy bay trực thăng cánh quạt song song của Frank Piasecki đứng trước thử thách của thời gian, như đã thấy trên trực thăng quân sự CH-47 Chinook.