Elon Musk tuyên bố treo thưởng 100 triệu Mỹ Kim cho người phát minh công nghệ thu giữ khí thải carbon tốt hơn

tháng 1 22, 2021