Biden thu hồi giấy phép đường ống dẫn dầu Keystone XL khiến hàng ngàn lao động mất việc làm và gây bất lợi cho an ninh quốc gia

tháng 1 21, 2021