Belarus sẽ nhận 4 trực thăng tấn công Mi-35 mới từ Nga

tháng 1 23, 2021