BEL ký hợp đồng với Hải quân Ấn Độ để cung cấp thiết bị Laser Hạm Phi sát thương

tháng 1 05, 2021