Nam Hàn bán hệ thống tên lửa phòng không tự hành SPAD-GMS cho Ấn Độ

11:10 CH_ 29/12/2020  
Chủ đề có liên quan: ,