Nam Hàn bán hệ thống tên lửa phòng không tự hành SPAD-GMS cho Ấn Độ

tháng 12 29, 2020