Những viên sỏi màu được nhìn thấy nhiều trên bờ Hồ McDonald

12:13 SA_ 30/12/2020  
Chủ đề có liên quan: ,