Những viên sỏi màu được nhìn thấy nhiều trên bờ Hồ McDonald

tháng 12 30, 2020