Ấn Độ đã bắn thử thành công hai tên lửa đạn đạo Prithvi-2

tháng 12 17, 2020