Chính xác thì plasma là gì?, nó là dạng chất rắn hay chất lỏng ?

Ngày:03/10/2020  
tia flasma

Plasma là một trạng thái vật chất riêng biệt của vật chất với chất rắn hoặc chất lỏng. Các trạng thái vật chất quen thuộc trong cuộc sống bạn thường biết là:
  1. Chất rắn
  2. Chất lỏng
  3. Khí
Ngoài ra còn có một trạng thái vật chất thứ Tư: plasma. Plasma là một chất khí bị ion hóa. Nó thường được tạo ra bằng cách đốt nóng khí đến mức các điện tử bắt đầu bị xé ra khỏi các phân tử khí (như vụ nổ hạt nhân trong một Ngôi sao, tia sét đánh hoặc hàn hồ quang), nhưng các plasmas nhiệt độ thấp hơn có thể được hình thành nhờ một số trợ giúp điện (như đèn neon ).

Ví dụ, nước rất lạnh (dưới 0° C/32° F) là một chất rắn (nước đá). Nước ấm hơn (ở 0° C/32° F) tan chảy thành chất lỏng. Ngay cả nước nóng hơn (trên 100° C / 212° F) sôi thành khí (hơi nước.) Thậm chí nước nóng hơn (hàng nghìn độ) cũng phân hủy thành hydro và oxy và ion hóa thành plasma.

Plasma hoạt động rất giống khí, nhưng trạng thái ion hóa của nó có nghĩa là nó phản ứng với điện trường và từ trường theo những cách mà khí không làm được.

và có thể biến bất cứ thứ gì thành plasma hay chỉ một số vật liệu nhất định?

Bất kỳ chất hóa học nào cũng có thể được làm nóng thành plasma nếu bạn tác động đủ nhiệt, như máy hàn hồ quang plasma 50.000° F. Tuy nhiên, hầu như không có phân tử nào tồn tại ở nhiệt độ plasma điển hình. Thay vào đó, bạn sẽ có một plasma được tạo ra từ các phần tử ion hóa riêng lẻ.

www.Uviet.net