Nếu vũ trụ đang giãn nở thì bên ngoài vũ trụ là thứ gì?

Chủ đề có liên quan: