Nếu vũ trụ đang giãn nở thì bên ngoài vũ trụ là thứ gì?

Ngày:01/10/2020  

Vũ trụ đang không ngừng mở rộng

Nếu vũ trụ đang giãn nở thì bên ngoài vũ trụ là thứ gì? Nếu không có gì bên ngoài vũ trụ, vậy tại sao chúng ta lại nói rằng Vũ trụ đang mở rộng khí không có gì bên ngoài để mở rộng?.

Đây là một câu hỏi phổ biến và một người muốn biết câu trả lời.

Mặc dù Không phải là Fan cứng của Star Trek nhưng bạn cũng nên tìm hiểu về điều này:


Nếu Phi thuyền Enterprise có thể làm tốt hơn với vận tốc nén không gian và nó đi đến tận cùng vũ trụ… họ sẽ gặp phải (hoặc ra khỏi vũ trụ) điều gì trong khoảnh khắc đó?

Người Hy Lạp cổ đại đã đặt ra câu hỏi này (mặc dù họ chưa từng có phi thuyền không gian).

Không có câu trả lời cho đến tận bây giờ. Những gì bên ngoài vũ trụ không tồn tại. Thậm chí có khi nó chẳng phải là chân không. Điều đó ngụ ý sự cần thiết của vật chất nào đó bên ngoài vũ trụ hoặc không-thời gian. Đó là điều tương tự ở rìa vũ trụ giống như ở Vụ nổ lớn khi vũ trụ chỉ bằng một phần nhỏ kích thước của nó.

Không có gì bên ngoài vũ trụ này mà chúng ta có thể quan sát để chúng ta có thể nói đến bởi vì nó có thể chỉ là vật chất tối hoặc không có gì cả. Thậm chí không gian hay thời gian tồn tại bên ngoài vũ trụ theo sự hiểu biết của chúng ta.

(Người Hy Lạp nói điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bắn một mũi tên vào rìa không gian ở cuối thiên đường…?)

Câu hỏi hay nhưng không có câu trả lời mạch lạc ở bất kỳ đâu đến tận thời đại ngày nay. Tuy nhiên, nó không thể là chân không. Không gian là chân không. Vì vậy, những gì bên ngoài nó là không thể tưởng tượng được đối với bạn và tôi.

www.Uviet.net