Nếu vũ trụ đang giãn nở thì bên ngoài vũ trụ là thứ gì?

tháng 10 01, 2020