Tài sản của Jeff Bezos lên đến 195 tỷ Mỹ Kim

tháng 9 05, 2020