Các tương tác Ising 2D được thiết kế trên một trình mô phỏng lượng tử ion bị mắc kẹt với hàng trăm vòng quay

Chủ đề có liên quan: