Raytheon trao hợp đồng cho Cty EMCORE Cung cấp thiết bị do quán tính cho ngư lôi MK 54

Chủ đề có liên quan: , ,