Northrop Grumman nhận hợp đồng trị giá $13,3 Tỷ cho chương trình thay thế ICBM

Chủ đề có liên quan: , ,