Northrop Grumman nhận hợp đồng trị giá $13,3 Tỷ cho chương trình thay thế ICBM

tháng 9 14, 2020