Theo giả thuyết, liệu con người có thể phát triển công nghệ có khả năng phá hủy hoàn toàn một mặt trời hay không?

Ngày:14/09/2020  
Để đặt câu hỏi này vào ngữ cảnh, hãy xem hình ảnh tỷ lệ kích thước bên dưới. Mặt trời là một vụ nổ nhiệt hạch không bao giờ kết thúc, và mặt trời to lớn hơn Trái đất một triệu lần.
mặt trời to lớn hơn Trái đất một triệu lần


Chúng ta sẽ cần những sức mạnh ở quy mô thần thánh, dù cho có vũ khí phá huỷ cả một hành tinh nhưng nó thậm chí chẳng đủ để làm ảnh hưởng hay gãy ngứa đến lớp màng mỏng của Mặt trời, chứ chưa nói đến việc phá hủy nó. Nhân loại không hoạt động trên quy mô quyền lực kinh khủng đó.

Vì vậy, nếu chúng ta vẫn là những con người bình thường? Không. Chúng ta sẽ không thể phá hủy Mặt trời, nó không nằm trong mức sức mạnh mà con người có thể thao túng.

Nếu một lúc nào đó chúng ta trở nên giống như các vị thần trong vài triệu năm tới? Ai có thể nói những gì thần thánh có thể làm được?.