Lockheed Martin đã nhận 28 triệu Mỹ Kim cho cảm biến phát hiện tàu ngầm cho trực thăng MH-60R

tháng 9 14, 2020