Lockheed Martin đã nhận 28 triệu Mỹ Kim cho cảm biến phát hiện tàu ngầm cho trực thăng MH-60R

Chủ đề có liên quan: ,