Một tiểu đoàn Đặc Nhiệm Đặc Biệt của Ấn Độ đã đánh bại Trung Quốc chiếm đóng Khu vực Cao phía Nam Hồ Pangong

tháng 9 01, 2020