Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Bằng cách nào mà Isildur nhìn thấy Sauron ngay cả đeo chiếc nhẫn?

Thứ Ba, tháng 9 01, 2020