Lockheed Martin nhận được 183 triệu Mỹ Kim sửa đổi hợp đồng HIMARS

Chủ đề có liên quan: ,