Lockheed Martin nhận 7 triệu Mỹ Kim nâng cấp các cảm biến tiên tiến trên trực thăng Apache

tháng 9 02, 2020