Lockheed Martin nhận 7 triệu Mỹ Kim nâng cấp các cảm biến tiên tiến trên trực thăng Apache

Ngày:02/09/2020  
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã trao cho Tập đoàn Lockheed Martin gần 7 triệu Mỹ Kim tiền sửa đổi hợp đồng liên quan đến máy bay trực thăng Apache của Quân đội Hoa Kỳ, bao gồm các bộ lắp ráp cảm biến ngày được tiên tiến hóa.
TRỰC THĂNG APACHI

Công việc sẽ được thực hiện tại Orlando, Florida, với ngày hoàn thành dự kiến là 31 tháng 8 năm 2023.

Trang web của Lockheed Martin cho biết Hệ thống cảm biến ngày được tiên tiến hóa (M-DSA) là bước tiếp theo trong quá trình hiện đại hóa Hệ thống cảm biến tầm nhìn ban đêm / cảm biến tầm nhìn ban đêm dành cho người mua (M-TADS/PNVS), còn được gọi là Arrowhead.

Tháp pháo M-TADS thấp hơn có chứa hệ thống xác định mục tiêu, có cả cụm cảm biến ban ngày và ban đêm. M-DSA kết hợp các thành phần Máy đo khoảng cách bằng Laser, Cảm biến TV và Máy theo dõi điểm Laser cập nhật, các thành phần được thiết kế vào những năm 1970. Mục tiêu là Tiên tiến hóa toàn bộ hệ thống DSA để nâng cao hiệu suất và giải quyết sự lỗi thời, cũng như tăng khả năng M-TADS/PNVS để đáp ứng đầy đủ các loại vũ khí hiện đang được sản xuất.

www.Uviet.net