Lockheed Martin nhận được 187,5 triệu Mỹ Kim cho mạng lưới 10 vệ tinh chiến tranh nhỏ

Chủ đề có liên quan: , ,