Lockheed Martin nhận được 187,5 triệu Mỹ Kim cho mạng lưới 10 vệ tinh chiến tranh nhỏ

tháng 9 02, 2020