Ấn Độ lên kế hoạch chế tạo Hai phiên bản tên lửa hành trình Siêu Thanh BrahMos-2K

Chủ đề có liên quan: , ,