Ấn Độ lên kế hoạch chế tạo Hai phiên bản tên lửa hành trình Siêu Thanh BrahMos-2K

tháng 9 02, 2020