Kỷ Lục: Lựu pháo quân đội Hoa Kỳ lần đầu tiên bắn hạ một tên lửa hành trình

tháng 9 09, 2020